1. איסוף מידע: האתר או השירות עשוי לאסוף מידע אישי מהמשתמשים, כגון שמות, כתובות דוא"ל, כתובות מגורים ופרטים אחרים, לצורך הפעולה המקוונת.
 2. שימוש במידע: המידע האישי שנאסף עשוי לשמש למגוון של מטרות, כולל העברתו לצדדים שלישיים לצורך ספק שירותים מסוימים.
 3. הגנה על הפרטיות: האתר או השירות יכול לקחת אמצעים טכניים וארגוניים כדי לשמור על המידע האישי של המשתמשים, אך אין באפשרותו להבטיח באופן מוחלט את הגנת הפרטיות.
 4. זכויות הגישה: המשתמשים יכולים לבקש לקבל עדכונים, לתקן או למחוק את המידע האישי שנאסף עליהם על ידי האתר או השירות.
 5. שינויים במדיניות: האתר או השירות רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ויש לבקר בעמוד זה לעיתים קרובות על מנת להתעדכן בשינויים.
 6. עדכונים למדיניות: המדיניות הפרטית עשויה להיעדכן מעת לעת והנהלת האתר תפרסם על כך באמצעות האתר או בדרכים נוספות כהולכת המצב.
 7. שימוש במידע לצורך פרסומות: תוכלו לקבל פרסומות בהתאם לנתוני ההפעלה, ואף פרטי כרטיסי האשראי שלכם יכולים להיות אצלינו.
 8. חוקים ותקנות: השירות ישמע לכל הדרישות שנקבעו על פי החוק.
 9. הבטחת איכות השירות: נכון למועד הפרסום, אנו מתחייבים להבטיח שירות ברמה גבוהה ולספקו באופן אמין ומקצועי.
 10. איסור שימוש למטרות פוגעניות: אסור להשתמש בשירות לכל מטרה שאינה חוקית ופוגענית.
 11. עדכונים בתקנון: כל שינוי או עדכון בתקנון יתרחש באופן שיחקור ושיבוא לידי הכרה כלפי המשתמשים.
 12. אמות כתובות IP: האתר שומר לעצמו את הזכות לאמת את כתובת ה-IP של המשתמשים כדי לקבוע את זהותם ולעקוב אחר השימוש שלהם בשירות.
 13. תמיכה טכנית: המשתמשים יכולים לפנות לתמיכה טכנית בכל שאלה או בעיה שתעלה להם בקשר לשירות.
 14. היעדר אחריות על תוכן חיצוני: האתר אינו אחראי לתוכן שיפורסם על ידי משתמשים או צדדים שלישיים.
 15. שמירת המידע: המידע שנאסף על ידי האתר יישמר ויחולק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
 16. איסור נגישות לנתונים: אין להפיץ את המידע שנאסף על ידי האתר לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש.
 17. חוק הגנת הפרטיות: אנו פועלים תחת חוק הגנת הפרטיות ובכפוף לדרישותיו.
 18. הבטחת אבטחה: אנו מחויבים לשמור על אבטחת המידע ולמנוע גישה לא מורשית אליו.
 19. איסור שימוש למטרות פוגעניות: השימוש בשירות על מנת להרעה או לפגוע במשתמשים אחרים אסור בהחלט.
 20. עדכונים במדיניות הפרטיות: מדיניות הפרטיות עשויה להיעדכן מעת לעת וכל עדכון ייפרסם על האתר לשם הידיעה של המשתמשים.
 21. עריכת תוכן: נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לערוך או להסיר תוכן שנוצר על ידי המשתמשים.
 22. פרטיות תוכן: כל מידע אישי שמופץ או משותף באמצעות האתר ישאר פרטי ולא יפורסם ללא רשות המשתמש.
 23. זכויות הקניין הרוחני: כל הזכויות שמורות לבעלי האתר ואין לעשות שימוש בתכנים ללא רשות.
 24. פרסום ושיווק: האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע שנאסף על מנת לשפר את חווית המשתמש ולספק לו אפשרויות שיווקיות מתאימות.
 25. התנגדות לשימוש: כל משתמש רשאי להתנגד לשימוש במידע האישי שלו לצורך שיווק או לצורך המסירה שלו לצדדים שלישיים.
 26. תקנון שיפור: התקנון נכתב בשפה פשוטה וברורה ככל האפשר ואם ישנן טעויות או אי נימוק, נשמח לקבל משוב ולשפר.
 27. תקנון ותקנון זה נכתב ונרכב בהתאם לחוקי מדינת ישראל וכל עקיפה או נימוק יתופס לפי הדין.
 28. תוקף התקנון: תקנון זה בתוקף מיום הפרסום ועד להודעה על שינוי או ביטולו באופן פומבי.
 29. שינויים בתקנון: נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתקנון בכל עת וללא הודעה מראש.
 30. סיום שימוש: ניתן לסיים את השימוש בשירות בכל עת ולאחר סיום השימוש, לא יהיה על המשתמשים כל התחייבות.
 31. קשר עם נותן השירות: ניתן ליצור קשר עם נותן השירות בכל עת דרך טופס היצירת קשר הנמצא באתר.
 32. מדיניות פרטיות: כל המידע שנאסף על ידי האתר נשמר ומטופל בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
 33. זמינות השירות: נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירות בכל עת ללא הודעה מראש.
 34. תוכן חיצוני: נותן השירות אינו אחראי לתוכן שנוצר או נפרסם על ידי משתמשים או צדדים שלישיים.
 35. הודעות והודעות שיווקיות: באפשרותנו לשלוח הודעות ומידע שיווקי אליכם במידה ואתם מסכימים לכך.
 36. שימוש בקבצי Cookies: האתר עשוי להשתמש בקבצי Cookies לצורך שיפור חווית המשתמש ולצורך ניתוב תנועת האתר.
 37. שימוש במידע אישי: ניתן להשתמש במידע האישי שלכם לצורך שיפור השירות והצעת מבצעים ושירותים נוספים.
 38. הצגת פרסומות: ניתן להציג פרסומות באתר המתאימות לעניין המשתמשים ולפי המידע שנאסף עליהם.
 39. שימוש בתמונות: ניתן לשימוש בתמונות שתועלות או שיתוף המשתמשים אישרו לשימושם.
 40. התנגדות לשיווק ישיר: באפשרותכם להתנגד לקבלת הודעות שיווקיות על ידי ניתוב או ביטול הסכמתכם.
 41. סוגי המידע הנאספים: המידע הנאסף כולל פרטים אישיים כגון שם, כתובת, דוא"ל, טלפון ועוד.
 42. שימוש במידע לצורך פרסום: המידע שנאסף על ידינו עשוי לשמש לצורך פרסום של פרטים אישיים.
 43. הפרדה בין מידע פרטי לציבורי: נשמור על הפרדה בין המידע הפרטי שלכם לבין המידע הציבורי.
 44. שימוש במידע לצורך שיפור השירות: המידע שנאסף עשוי לשמש לצורך שיפור חווית המשתמש בשימוש בשירות.
 45. אפשרות להפסיק שימוש: ניתן להפסיק שימוש בשירות בכל עת על ידי פנייה לנותן השירות.
 46. סיום הסכם שימוש: הסכם השימוש נפסק עם סיום השימוש בשירות.
 47. הזמנות ותשלומים: כל הזמנה באתר תחוייב בתשלום על פי המחיר המצוין.
 48. תנאי סירוב: נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לסרב לספק שירות למשתמשים בכל עת.
 49. הגבלת אחריות: נותן השירות אינו אחראי לנזקים או לאובדן שעלול להתרחש בשימוש בשירות.
 50. מדיניות החזרות: אין החזר כספי או אחריות על מוצרים שנרכשו דרך האתר.

כניסה

הרשמה

איפוס סיסמה

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Membership

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.